DÍLNY SE SENIORY V ROCE 2017

Pravidelné dílny se konají:

1x měsíčně v Pečovatelském domě u Billy.  Do konce roku 2017:  26.9. úterý , 19.10. čtvrtek ,

23.11. čtvrtek,  12.12. úterý

2x do roka v Domově seniorů v Bezděkově