VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rok 2016Děkujeme, že nás v roce 2016 nás finančně podpořili:

Nadace ČEZ v projektu: "Pomáháme si navzájem" - 30 tis.

Pardubický kraj v projektu "Recyklujeme textil" - 16 tis.

Město Česká Třebová - dílny se seniory - 5 tis.

Kulturní Centrum v České Třebové

Výroční zpráva 2016

Vydal: spolek KLUB ČERVENKA, z.s.

U Javorky 1609, 1500, 560 02 Česká Třebová

IČO: 22903577

Poštovní spořitelna, č. ú. 247978334/0300