DÍLNY SE SENIORY V ROCE 2018

Pravidelné dílny se konají:

1x měsíčně v Pečovatelském domě u Billy. 

2x do roka v Domově seniorů v Bezděkově

Termíny dílen první poletí 2018 od 16.00 hod.:

Pečovatelský dům u Billy:

30 .1. úterý - korálkový stromeček

20. 2. úterý - pouzdro na brýle

20. 3. úterý - velikonoční slepička

17. 4. úterý - bambuláček

22. 5. úterý - šití ve skleničce

26. 6. úterý - pytlíček na bylinky

Domov seniorů v Bezděkově

16. 5. středa - Bambuláček