DÍLNY SE SENIORY V ROCE 2019

Pravidelné dílny se konají:

1x měsíčně v Pečovatelském domě u Billy. 

2x do roka v Domově seniorů v Bezděkově

Termíny dílen  2019 od 16.00 hod.:

Pečovatelský dům u Billy:

15 .1. úterý - čtyřlístek pro štěstí

12.. 2. úterý - přívěsek na klíče

12 3. úterý -  sáčky na potraviny

9. 4. úterý - velikonoční motiv

14. 5. úterý - jarní věneček

11. 6. úterý -

10..9. úterý -

8. 10. úterý -

12. 11. úterý -

10. 12. úterý - Anděl


Domov seniorů v Bezděkově