DÍLNY SE SENIORY V ROCE 2018

Pravidelné dílny se konají:

1x měsíčně v Pečovatelském domě u Billy. 

2x do roka v Domově seniorů v Bezděkově

Termíny dílen první poletí 2018 od 16.00 hod.:


30 .1. úterý - korálkový stromeček

20. 2. úterý

20. 3. úterý

17. 4. úterý

22. 5. úterý

26. 6. úterý