DÍLNY SE SENIORY V ROCE 2018

Pravidelné dílny se konají:

1x měsíčně v Pečovatelském domě u Billy. 

2x do roka v Domově seniorů v Bezděkově

Druhé pololetí 2018

Termíny dílen  2018 od 16.00 hod.:

Pečovatelský dům u Billy:

30 .1. úterý - korálkový stromeček

20. 2. úterý - pouzdro na brýle

20. 3. úterý - velikonoční slepička

17. 4. úterý - bambuláček

22. 5. úterý - šití ve skleničce

26. 6. úterý - ptáček na dveře

11.9. úterý - brož kytička

9. 10. úterý - duhová plechovka

13. 11. úterý - vánoční svítilna

11. 12. úterý - vánoční stromek


Domov seniorů v Bezděkově

16. 5. středa - Bambuláček