VÝROČNÍ ZPRÁVY


Děkujeme, že nás v roce 2017 nás finančně podpořili:


Pardubický kraj v projektu "Ze starého nové" - 15 tis.

Město Česká Třebová - dílny se seniory - 5 tis.

Kulturní Centrum v České Třebové

Výroční zprávy

Vydal: spolek KLUB ČERVENKA, z.s.

U Javorky 1609, 1500, 560 02 Česká Třebová

IČO: 22903577

Poštovní spořitelna, č. ú. 247978334/0300